Ogłoszenia parafialne 14 lutego 2021 r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 • W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty śp. Violettę Rachel, zam. przy ul. Małachowskiego 25. Zmarłą polecamy modlitwie parafian.
 • Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zbierają dzisiaj po mszach świętych przed kościołem ofiary na pomoc potrzebującym parafianom.
 • W najbliższą środę, 17 lutego rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do uroczystości Wielkiego Tygodnia Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa. W Środę Popielcową msze św. z posypaniem głów popiołem zostaną odprawione o godz. 7.30, 17.00 i 18.30. Przed kościołem członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zbierać będą ofiary na potrzeby Caritas Archidiecezjalnej. Tego dnia obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.
 • Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zbierać będą w przyszłą niedzielę po mszach świętych przed kościołem ofiary na pomoc krajom misyjnym „Ad Gentes”.
 • W okresie Wielkiego Postu nie uczestniczymy w hucznych weselach i zabawach. Pokutny charakter tego czasu podkreślamy przez uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale będziemy odprawiać w każdą niedzielę o godz. 16.00. Kazania pasyjne głosił będzie ksiądz ks. Radosław Ślendak z parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu. Natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiać będziemy w piątki: dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.00.
 • W okresie Wielkiego Postu tradycyjnie zbieramy także daninę diecezjalną przeznaczoną na potrzeby Archidiecezji. W tym roku parafia ma do zapłacenia kwotę 7650 zł. Daninę prosimy składać do koszyka z ofiarą mszalną w zamkniętej kopercie z podaniem nazwiska, imion osób i adresu.
 • W najnowszym numerze Przewodnika Katolickiego przeczytać można rozmowę z ks bpem Adrianem Galbasem „Jestem wdzięczny za tego papieża” a także wielkopostny artykuł „Uwierzyć w niemożliwe” autorstwa Hanny Sołtysiak, która jest katechetką w naszej osiedlowej Szkole Podstawowej nr 85.
 • W zakrystii jest do nabycia książeczka „40 dni z Bogiem” z tekstami pomocnymi w okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego w cenie 4 zł.
 • Komunikaty Kurii Metropolitalnej:
  • Decyzją Ojca Świętego Franciszka Ksiądz Biskup Damian Bryl został mianowany biskupem diecezjalnym kaliskim. Dnia 11 lutego 2021 roku zgodnie z wymogami prawa kanonicznego podjął posługę biskupa diecezjalnego w Kaliszu. W sobotą, dnia 20 lutego 2021 roku, o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej w Poznaniu Ksiądz Biskup Damian Bryl odprawi dziękczynną Eucharystię, podczas której jako wspólnota diecezjalna podziękujemy Panu Bogu za dar jego kapłańskiej i biskupiej posługi w Archidiecezji Poznańskiej. Do wzięcia udziału w modlitwie – z zachowaniem norm sanitarnych – zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Msza Święta będzie transmitowana przez stronę internetową parafii katedralnej w Poznaniu.
  •  WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2021

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

 1. we wszystkie piątki całego roku,
 2. w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 1. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
 2. w Środę Popielcową,
 3. w Wielki Piątek.
 4. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 5. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
  – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. Środy Popielcowej,
 3. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 1. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

 Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 17 lutego 2021 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 30 maja 2021 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 •  DANINA DIECEZJALNA

 Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

 

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

Poznań, dnia 10 lutego 2021 roku

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

prałat dr Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii