Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godzinie 12:00.  W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu św. może być udzielony w innym terminie.

Najpóźniej trzy tygodnie przed terminem chrztu św. rodzice dziecka zgłaszają się na rozmowę z Księdzem Proboszczem, która odbywa się w Biurze Parafialnym zwykle w sobotę w godzinach między 8:30 a 10:00. Inny termin spotkania możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Na spotkanie z Księdzem Proboszczem rodzice przynoszą następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • w przypadku chrztu dziecka spoza parafii – pisemną zgodę proboszcza z parafii, do której dziecko należy,
 • informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres i zawód

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, ukończyła 16 rok życia i przyjęła sakrament bierzmowania (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1

Rodzicem chrzestnym nie może być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych0 oraz młodzież, która nie uczestniczy w szkolnej katechizacji (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej, statut 511 § 3).

Rodzice dziecka i rodzice chrzestni są zobowiązani do odbycia katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się w czwartek poprzedzający niedzielę chrzcielną o godzinie 19.00, w sali domu parafialnego. Podczas katechezy rodzice i chrzestni dowiadują się o:

 • znaczeniu chrztu św. w życiu chrześcijanina,
 • przebiegu uroczystości chrzcielnej,
 • uzupełniają dokumentację:
  • jeśli rodzice dziecka nie są związani sakramentem małżeństwa wówczas rodzice i chrzestni podpisują zobowiązanie o chrześcijańskim wychowaniu dziecka
  • jeśli rodzice chrzestni nie należą do parafii wówczas przynoszą od swojego proboszcza zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Należy pamiętać, że w sakramencie chrztu św. dziecko otrzymuje:

 • imię Świętego Patrona (jeśli pierwsze imieniu nie jest związane ze Świętym, wówczas obowiązkowo winno być drugie imię związane ze Świętym)
 • białą szatę i świecę chrzcielną