Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem uzdrowienia i umocnienia w chorobie. Dlatego Kościół udziela ten sakrament chorym a nie zmarłym. Można go przyjmować wielokrotnie zwłaszcza w podeszłym wieku.

Chorych i osoby starsze, które nie mogą uczestniczyć we mszy św. w kościele odwiedzamy z posługą sakramentalną (spowiedź św., Komunia św., namaszczenie chorych) w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:30. Osoby, które proszą o sakramenty święte w domu należy zgłaszać w biurze parafialnym

W sytuacjach nagłych – np. zagrożenia życia – należy kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie z księdzem proboszczem lub księdzem wikariuszem (tel. 61 877 17 17)

Raz w roku, w dniu 11 lutego (liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes) sakrament chorych udzielamy wszystkim osobom, które tego pragną, w kościele podczas mszy św. o godz. 18:30.