KSIĄDZ WIKARIUSZ MARCIN PŁÓCIENNIK

Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Zielonej Wsi.

Urodzony 1.11.1992 r. w Rawiczu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 2011 r. zdał maturę i wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 2016 r. otrzymał święcenia diakonatu i odbył roczną praktykę diakońską w Parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza na poznańskich Ogrodach. Dnia 25.05.2017 r. przyjął z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego święcenia kapłańskie. Został posłany do Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach, gdzie pełnił posługę wikariusza, katechizował młodzież w Ośrodku Szkolno – Wychowawaczym dla dzieci niesłyszących w Poznaniu, oraz zajmował się niesłyszącymi miasta Poznania. Z dniem 1.11. 2017 r. został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Niesłyszących.

Z dniem 25 sierpnia 2018 roku, został skierowany do posługi w parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu, jako wikariusz. Nadal katechizuje w szkole dla niesłyszących oraz studiuje surdopedagogikę na UAM w Poznaniu. W parafii prowadzi m. in. przygotowanie młodzieży do bierzmowania oraz grupę ministrancką.