Święto Podwyższenia Krzyża 14.09.2020. Modlitwa różańcowa przy krzyżu misyjnym