„Rekolekcje wielkopostne 02 – 06 kwietnia 2022. Rekolekcje wokół jubileuszu 500 – lecia naszej chrzcielnicy głosił ks prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz”