01 stycznia 2022 r. Poświęcenie nowego sztandaru parafialnego