Ogłoszenia parafialne 06 marca 2022 r.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

 • W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty śp. Jana Kocielskiego, zam. przy ul. Tomickiego 23. Zmarłego polecamy modlitwie parafian.
 • Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy ofiarami pieniężnymi i rzeczowymi wsparli organizowaną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej akcję pomocy Ukraińcom. Na ten cel zebraliśmy 6.600 zł i pełen samochód darów rzeczowych, które zostały już przekazane.
 • Msza św. o pokój na Ukrainie – zamówiona przez Zakon Kawalerów Maltańskich – zostanie odprawiona w środę o godz. 18:30. Po mszy św. odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Centrum Pomocy Maltańskiej uruchomiło też pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 • Od poniedziałku do piątku rekolekcje wielkopostne odprawiać będą dzieci z klas i do 5 Szkoły Podstawowej 85. Każda klasa przyjdzie do kościoła osobno na dwie lekcje po czym wróci do szkoły.
 • W Wielkim Poście nabożeństwo Gorzkie Żale odprawiamy w każdą niedzielę o godz. 16.00. Natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki: dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.00.
 • W okresie Wielkiego Postu tradycyjnie zbieramy także daninę diecezjalną przeznaczoną na potrzeby Archidiecezji. W tym roku parafia ma do zapłacenia kwotę 7650 zł. Daninę prosimy składać do koszyka z ofiarą mszalną w zamkniętej kopercie z podaniem nazwiska, imion osób i adresu.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez grupę modlitewną odbędzie się w kościele w sobotę od 8:00 do 10:30
 • W przyszłą niedzielę nasz kościół będzie kościołem stacyjnym Miasta Poznania. Tego dnia będziemy się modlili o błogosławione owoce nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. O godz. 16:00 obędą się Gorzkie Żale o 17:00 msza św. z kazaniem celebrowana przez ks. kan. dr Jana Frąckowiaka, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To modlitewne spotkanie będzie transmitowane przez parafialną stronę facebooka.
 • W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas będzie zbierał przed kościołem ofiary na pomoc misjom tzw. Ad gentes. W związku z tym tradycyjną składkę na pomoc potrzebującym parafianom przekładamy na 20 marca.
 • Przed kościołem nabyć można kolejny numer Przewodnika Katolickiego, w którym m. in. artykuł o Ukrainie pt. „Jesteśmy z Wami”.
 • Komunikaty Kurii Metropolitalnej
  • Od 4 marca 2022 roku, w Katedrze poznańskiej, wystawiony zostaje obraz Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Pani Lwowa. Obraz jest kopią wizerunku z lwowskiej Katedry. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, poświęcił wizerunek dla wiernych miasta Poznania i okolic. Dnia 2 października 2016 roku umieszczono obraz w kościele pw. Świętej Małgorzaty na poznańskiej Śródce. Przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej w Lwowskiej Katedrze król Jan Kazimierz złożył śluby królewskie oddając Jej swoje państwo i ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej. Obraz Matki Bożej Łaskawej jest w naszym mieście jakby „świętym kawałkiem Ukrainy”. Serdecznie zapraszamy do naszej Katedry, by przed wizerunkiem Ślicznej Pani Lwowa modlić o pokój w Ukrainie oraz za uchodźców wojennych.