KSIĄDZ JACEK ZJAWIN
Urodzony w 1978 roku, wychowywał się w Kościanie, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1997 roku zdał maturę i wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 2002 r. otrzymał święcenia diakonatu. Odbył roczną praktykę diakońską w Parafii p.w. Bogurodzicy Maryi w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 r. z rąk Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Na obrazku pamiątkowym z okazji prymicji umieścił słowa z listu św. Pawła do Galatów: Nie daj Boże abym miał chlubić się z czego innego jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ga 6,14). Pierwszym miejscem, w którym posługiwał po święceniach była Parafia św. Józefa w Lesznie, a kolejnymi parafia Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, parafia św. Jakuba Większego w Poznaniu i parafia św. Barbary w Luboniu. Z dniem 25 sierpnia 2017 roku, został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej, uczy religii w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. W parafii prowadzi przygotowanie młodzieży do bierzmowania oraz grupę ministrancką.